Offisielt nettsted

Juridisk merknad Albir Playa Hotel & SPA

Albir Playa Hotel & SPA

Juridisk merknad Albir Playa Hotel & SPA

Juridisk merknad Hotell i Alfaz del Pi

Juridisk merknad

1. – NETTHOLDER
Ved anvendelsen av bestemmelsene i artikkel 10.1 av LSSICE, bemerkes det at nettstedet http://www.albirplayahotel.com/ eies av enheten Albir Playa Hotel & Spa SA, ved Camino Viejo de Altea, 51, Alfaz del Pí. Nettstedet inneholder informasjon relatert til Albir Playa Hotel & Spa-kjeden, med mulighet for å bestille rom og leie pakker og andre hotelltjenester.


2. – BETINGELSER FOR BRUK OG ANSVAR
2.1. Tilgang til dette nettstedet skjer på brukerens eget ansvar. Risikoene som følger av bruk er utelukkende brukerens ansvar.
2.2. Informasjonen på nettstedet gis for å gjøre det enklere for brukerne. Denne informasjonen kan inneholde unøyaktigheter, feil, og/eller mangler. Eieren kan ikke garantere pålitelighet, nøyaktighet og/eller sikkerhet av innholdet.
2.3. Informasjonen på nettstedet er gjeldende på datoen for siste oppdatering. Eieren forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer, oppdateringer og/eller slettinger som kan være nødvendig.
2.4. Eieren av nettstedet er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå ved interferens, avbrudd, datavirus og/eller avbrudd i den operative driften av det elektroniske systemet. Ingen av disse kan forårsakes av tredjeparter gjennom ulovlig innblanding i systemet.
2.5. Brukeren forplikter seg til å bruke nettstedet og de tilgjengelige tjenestene i henhold til lovgivning, god moral og skikk, avstå fra å bruke den til ulovlige formål i strid med bestemmelsene i disse reglene, eller på noen måte som kan skade tredjeparter eller hindre andre brukere normal bruk.
2.6. Tjenestene som samles og er tilgjengelige via nettet, er beregnet for voksne. Brukere som benytter tjenestene gjennom dette nettstedet, må være myndige. Det er ingen forespørsler om eller innsamling av opplysninger om barn.
2.7. Eieren er ikke ansvarlig for innholdet, produkter og/eller tjenester som kan finnes gjennom reklame eller koblinger til tredjeparts nettsteder (koblinger) via denne nettsiden. Forekomst av koblinger er kun for informasjonsformål og innebærer ikke noen sammenheng mellom eieren og eierne av nettsteder som kan nås via disse koblingene.
2.8. Innholdet på dette nettstedet er ment for personlig bruk, så du kan ikke kopiere, reprodusere, distribuere, kommunisere, publisere, overføre, behandle, selge eller bruke innholdet på dette nettstedet for offentlige eller kommersielle formål.
2.9. Innehaveren kan trekke tilbake eller suspendere levering av tjenester når som helst og uten forvarsel til brukere som har overtrådt bestemmelsene i dette dokumentet, eller opptrådt i strid med loven, god moral eller offentlig orden. Utestengelse av brukeren utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettslige tiltak relevant for ansvarlighet.


3. – RETTIGHETER OG BEGRUNNELSER FOR UTESTENGELSE
Eieren forbeholder seg retten til å utestenge brukere av dette nettstedet midlertidig eller permanent under følgende omstendigheter:

• Hvis brukeren ikke overholder de generelle vilkårene i dette dokumentet.
• Hvis brukeren opptrer i strid med loven, god moral og offentlig orden.

Uansett tilfelle utgjør utelukkelsen av brukeren en fraskrivelse fra å utføre juridiske handlinger og mulige erstatningsutbetalinger.

4. - BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA
Marsilant Promociones S.L. forplikter seg herved til å overholde gjeldende lovgivning om automatisert databehandling, og særlig Organisk lov 15/99 om beskyttelse av personlige data av 13. desember (heretter LPD). Gjennom følgende personvernerklæring informerer Marsilant Promociones S.L. sine klienter om følgende aspekter:
For å gjennomføre leveringen av tjenester tilbudt gjennom www.albirplayhotel.com og levering av et personlig utformet tilbud av produkter og tjenester, samt for å forbedre forretningsforholdet og administrere forespørslene til våre klienter, vil Marsilant Promociones S.L. behandle de personlige dataene tilhørende klienter ved bruk av automatiserte midler og med de formål som er angitt nedenfor.
Marsilant Promociones S.L. garanterer at disse filene ene og alene er deres ansvar og at de er forskriftsmessig oppgitt til og registrert i det generelle registeret tilhørende datatilsynet.
Vi minner klienter om at de kan hevde sin rett til tilgang, oppretting, kansellering og innsigelser ved å skrive et brev til parten som er ansvarlig for datamaskinbehandlingen av data, som er:
Kundetjenesten
Administrasjonsavdelingen (ref: Persondatavern)
Camino Viejo de Altea, 51
Playa del Albir – Alfaz del Pi – 03581 – Alicante


5. – KONTRAKTSMESSIG PROSESS
I henhold til artikkel 27 i LSSICE blir den kontraktsmessige prosessen for http://www.albirplayahotel.com/ utført på følgende måte:

• Første: Valg av hotell, pakker eller andre hotelltjenester på hjemmesiden via søkeparameterne og datoene for oppholdet.
• Andre: Valg av type rom, antall rom og antall personer.
• Tredje: Valg av tilleggstjenester og ekstra tjenester som viser endelig pris. Setter inn personlige data om reservasjonen samt bankkortet som brukes, for å garantere reservasjonen og aksept av de generelle betingelsene for bestillingen.
• Fjerde: Formalisering av sideeksempelet for bestillingsbekreftelsen.
• Femte: Sende bestillingsbekreftelse på e-post med de samme detaljene.

Ved bestilling genereres et elektronisk dokument som senere innlemmes i innehaverfilene. Brukeren vil alltid ha full tilgang til og kunnskap om dette, ved at det sendes en e-post med dette innholdet i slutten av bestillingsprosessen.

Når du har fullført bestillingen, blir kunden bedt om å vurdere innholdet i den, slik at du kan identifisere mulige feil i dataregistreringen. Hvis det er nødvendig med rettinger, kan brukeren ringe den sentrale reservasjonstelefonen +34 966 864 943 eller sende en e-post til reservas@albirplayahotel.com og oppgi identifiserbare detaljer for reservasjonen.

Hvis nettstedet av noen grunn svikter og/eller det oppstår teknisk sammenbrudd, det tilbys feil priser eller tilgjengelighet, reserverer hotellet retten til ikke å akseptere reservasjonen og vil informere klienten om dette senest innen 96 timer.
De spesielle betingelsene og/eller avbestillingsbetingelsene, vil etableres for hver av de tilbudte satsene.
Reservasjonen vil være garantert inntil kl. 18.00 på ankomstdagen, slik at hvis brukeren forventer å ankomme senere, anbefales det å ta telefonkontakt med hotellet og informere om dette så tidlig som overhode mulig.
Når det nettbaserte reservasjonsskjemaet fylles inn, aksepterer og autoriserer hver klient Marsilant Promociones S.L. til å bruke og behandle de oppgitte personlige dataene med automatiserte midler for å gå videre med bestilling, tilby personlig tilpassede tjenester og produkter og forbedre forretningsforholdet med klientene våre, samt bekjentgjøring av disse dataene til selskaper som omfatter Marsilant Promociones S.L. og tilknyttede selskaper i turistnæringen. Klienter minnes på samme måte om at når de foretar en bestilling, vil bestillingen og de personlige dataene bekjentgjøres til de selskapene som deltar i administreringen av reservasjonen og/eller reisen, uavhengig av hvilket land disse selskapene befinner seg i. Internasjonal overføring av data, utelukkende for det formål å administrere bestillingen og garantere at den utføres, kan forekomme.


6. – SIKKERHET FOR KOMMUNIKASJON
6.1. På nettbaserte reservasjonstjenester garanteres sikkerhet og konfidensialitet for overføringene.
6.2. Koblingen for overføringstjenesten gjøres via en sikker server. Dette er standardteknologien for Internett-sikkerhet, SSL (Secure Socket Layer), som bruker et krypteringssystem for å få maksimal konfidensialitet for data som overføres. Informasjonen overføres kryptert slik at det bare kan tolkes av kundens datamaskin og serveren til eieren av nettstedet.
6.3. Du kan kontrollere at tilkoblingen gjøres gjennom en sikker server ved hjelp av følgende systemer:

– Bruk adressen http://www.albirplayahotel.com/ for serveren, siden en sikker server starter med https.
– Se etter en indikasjon på nettleseren din som viser en hel nøkkel til en lukket hengelås nederst på skjermen.

7. – BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER
Etter du har gått inn på hovedsiden og koblede nettsider, kan informasjonskapsler aktiveres på datamaskinen. Hvis brukeren ikke ønsker dette, må nettleseren konfigureres slik at informasjonskapsler ikke aktiveres på datamaskinen.

8. – LOV
Forholdet mellom eieren av nettstedet og brukere
reguleres av spansk lov

9. – JURIDIKSJON
Domstolene for Alfaz del Pí har jurisdiksjon i enhver tvist mellom parter, og uttrykkelig fraviker kravet fra noen annen jurisdiksjon som måtte gjelde.